simple site builder

Barwy i kształty, które przedstawiam, to zespoły czynnych sił wchodzących ze sobą
w różnorakie związki.Jestem malarzem, projektantem i wykładowcą. Ukończyłam studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiowałam na Wydziale Form Przemysłowych i na Wydziale Malarstwa. Przez wiele lat zajmowałam się dydaktyką. Zbudowałam autorską Szkołę Sztuki Wizualnej, a następnie Warsztaty Artystyczne – system kursów stanowiący etap przygotowawczy na wyższe uczelnie artystyczne i na wydziały architektury. Prowadzę zajęcia z dziedziny malarstwa, rysunku i projektowania, a także wykłady z dziedziny historii i teorii sztuki oraz designu. Uprawiam intensywnie dwie dyscypliny; malarstwo i rysunek. Uczestniczę w publicznym życiu artystycznym, prezentując swój dorobek na wielu wystawach.   

I am an artist and designer. I studied Industrial Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Cracow and continued the academic path with a career in teaching.In 1995 I opened the Shool of Visual Arts (ssw) and later the Art Workshop in Bielsko-Biała - asystem of art and design preparation curses. As the author of educational programme. I led practical courses in painting, drawing and design, as well as the history of art & design lectures.

JaninaWierusz Kowalska

Magazyn ART of LIVING // (NEO)KONSTRUKTYWIZM – MIĘDZY HISTORIĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

(...) Artystka - u której pokrewieństwo z tradycyjnymi gatunkami awangardy jest niezwykle czytelne, odchodzi jednak od sztywnych założeń konstruktywizmu, kierując swoją uwagę na świat realny. Mocne w wyrazie kompozycje budowane z prostych brył geometrycznych i oparte na podstawowych kolorach oraz barwnych kontrastach są wynikiem przemyśleń i analiz artystki dotyczących wybranych z rzeczywistości przedmiotów lub struktur. 

Magazyn FORMAT // JĘZYK GEOMETRII W TWÓRCZOŚCI JANINY WIERUSZ KOWALSKIEJ

(...) Dzięki takim nawiązaniom twórczość Wierusz Kowalskiej lokuje się pomiędzy wydestylowaną estetyką Sol LeWitta, a mocno symboliczną manierą ekspresjonizmu abstrakcyjnego, stanowiącą dla niej drugą, ważną fascynację. 

ENTER THE ROOM // MALARSKIE PARAFRAZY WIERUSZ KOWALSKIEJ

(...) Artystka tworzy malarskie parafrazy obrazów zaczerpniętych ze świata organiki, który, jak dowodzi, zbudowany jest z ukrytych porządków, harmonii kształtów, proporcji i idealnych podziałów – wszystkiego co wprost z natury przeniknęło do materialnego otoczenia człowieka i ukształtowało jego sposób istnienia w obecnej rzeczywistości.

Obrazy, które maluję, są tylko pozornie minimalistyczne. Zawierają akurat tyle formy, ile potrzeba do uzyskania maksymalnej siły wyrazu. To permanentna walka z nadmiarem i wciąż doskonalona sztuka rezygnacji z niepotrzebnego. (…) Świat wizualny, podobnie jak muzyka, posiada swój ukryty porządek, harmonię kształtów, perspektywę, proporcje. Wszystkie istnieją w naturze, skąd przeniknęły do matematyki i sztuki. Geometria bez konieczności nazywania czegokolwiek potrafi oddać pierwotny sens tych prostych w gruncie rzeczy układów. W podobny sposób odczytuje je również ludzkie oko, które otwiera się na widok ukazanych, bliskich mu kształtów, w których intuicyjnie rozpoznaje piękno.

Janina Wierusz Kowalska

Mobirise

Wyślij wiadomość

j.wierusz.kowalska@gmail.com
tel. 731 053 200

© JWK - All Rights Reserved